Optson

Finns det en medicin som kan vidtas på kort sikt för att förhindra sängvätning?

Fråga

Min son har tillfälliga problem med sängvätning (enures) - en gång i månaden eller mindre.

Han går på cub lägret i sommar och kommer att vara borta i två nätter.

Jag är orolig för att han kan blöta och vet att han skulle bli upprörd och generad inför sin vän.

Finns det någon medicin han kunde ta kort sikt för att säkerställa att detta inte sker?

Svar

Det är ett läkemedel som hämmar urin produktionen på kort sikt, och vissa patienter ordineras det för sängvätning - det kallas Desmospray.

Det är bara tillgängligt på recept från din husläkare så du måste boka tid och de kommer att säga att detta är kraftfulla läkemedel som inte bör användas lättvindigt.

Dessutom finns det ingen garanti för att det kommer att ge torra nätter på just dessa nätter så en lösning på kort sikt är svårt.

Om sängvätning men sällan är hämma honom från deltagande i dessa evenemang är det värt att söka specialisthjälp för en långsiktig lösning ändå.