Optson

Min dotter har hypotyreos

Fråga

Jag har just varit att träffa en läkare för att diskutera utvecklingen av mitt barn.

Han sa att hon har fått hypotyreos, vilket visas i hennes låga tyroxin av 51 mg / l och en dsh av 94 enheter.

Kan du berätta mer om vad det innebär som läkaren bara berättade kortfattat. Är det allvarligt?

Behöver jag verkligen oroa sig för det? Kommer hon tillbaka 100 procent?

Jag vore mycket tacksam om ni kunde berätta för mig vad allt betyder.

Svar

Hypotyreos (minskad metabolism) är ett tillstånd där sköldkörteln (belägen i nacken) blir underaktiv.

Hos barn är detta särskilt allvarligt om det är närvarande vid födseln (kongenital hypotyreos) för om den inte upptäcks och behandlas snabbt det kan orsaka mental retardation, hämmad tillväxt och andra onormala utveckling - ett tillstånd som kallas kretinism.

Om hypotyreos utvecklas hos barn efter två års ålder utvecklingsstörning inte är en fara, men fysisk tillväxt kan bromsas och nya tänder försenat. Om behandlingen ges sent, kunde vuxen tillväxten påverkas.

Ibland sköldkörteln blir underactive grund av andra förhållanden såsom ett problem med hypofysen i hjärnan, men om problemet är lokaliserad till sköldkörteln är den enda behandling som behövs är byte sköldkörtelhormon i form av tyroxin.

Detta måste tas varje dag för resten av barnets liv.

Om du har specifika frågor om din dotters hypotyreos försök och prata igen med den läkare som är ute efter henne.