Optson

Behandlingar för uppväxtvillkor

Behandlingar för uppväxtvillkor

I det här avsnittet hittar du information om olika läkemedel som används för att behandla tillstånd som påverkar barn, samt information om vaccinationer som ges i barndomen. Glöm inte att detta är bara en vägledning - tala med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandlingen.

ADHD

Bett och stick

Barndomvaccin

Förkylning och influensa

Hosta

Allmän smärta eller feber

Huvudlöss

Blöjeksem

Teething

Vårtor och vårtor

Maskar