Optson

Behandlingar för depression

Behandlingar för depression

I det här avsnittet hittar du information om de olika antidepressiva läkemedel tillgängliga för behandling av depression. Glöm inte att detta är bara en vägledning - tala med din läkare eller apotekspersonal om du har frågor om behandlingen.

Depression

Litium

  • Camcolit (litiumkarbonat)
  • Li-vätska (litiumcitrat)
  • Liskonum (litiumkarbonat)
  • Priadel vätska (litiumcitrat)
  • Priadel tabletter (litiumkarbonat)

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)

Noradrenalin-återupptagshämmare inhibitorer (Naris)

Noradrenerga specifika serotonerga antidepressiva (nassas)

Reversibla MAO typ A-hämmare (Rimas)

Serotonin noradrenalinåterupptagshämmare-återupptagshämmare (SNRI-preparat)

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Tetracykliska antidepressiva

Tricykliska antidepressiva (TCA)

Andra antidepressiva medel