Optson

Rennie apelsin


Huvudsaklig användning Aktiv ingrediens Tillverkare
Matsmältningsbesvär Kalciumkarbonat Bayer

Hur fungerar det?

Rennie apelsinsmakföreningar tabletter innehåller den aktiva ingrediensen karbonat kalcium, vilket är en typ av läkemedel som kallas antacida.

Antacida används för att minska surheten hos magens juicer. Magsyra produceras i magen som en normal del av matsmältningen. Däremot kan för mycket magsyra orsaka symtom som halsbränna och matsmältningsbesvär. Det kan också irritera en inflammerad magslemhinnan eller ett sår i magsäcken eller tarmen (magsår).

Kalciumkarbonat fungerar genom att binda till och neutralisera överskott av syra som produceras i magsäcken. Detta hjälper till att lindra smärta och obehag av matsmältningsbesvär, halsbränna och andra symptom relaterade till överskott av magsyra.

Antacida arbeta så snart de når magen.

Vad används det för?

 • Befriande matsmältningsbesvär, halsbränna och flatulens (gas). Detta inkluderar matsmältningsbesvär på grund av över-överseende i mat eller dryck, halsbränna vid graviditet och nervös matsmältning.
 • Lindra magbesvär präglas av magont och uppblåsthet, illamående och överflödig gas (dyspepsi).

Hur tar jag det?

 • Vuxna och ungdomar över 12 år ska ta två tabletter, företrädesvis en timme efter måltid och före sänggåendet, som behövs för att lindra symtomen. Extra doser om två tabletter kan tas om det behövs, men ta inte mer än 16 tabletter i en dag.
 • Tabletterna kan sugas eller tuggas.
 • Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Varning!

 • Matsmältningsbesvär och halsbränna kan ibland vara symtom på mer allvarliga sjukdomar såsom magsår eller magcancer. Av denna anledning bör du rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel om något av följande gäller dig:
  • du är 55 år eller äldre och har nya eller nyligen förändrade matsmältningsbesvär eller halsbränna symptom
  • du har behövt använda halsbränna eller matsmältningsbesvär rättsmedel kontinuerligt under två eller flera veckor för att kontrollera dina symtom
  • du har svårigheter eller smärta svälja
  • du har ihållande magsmärtor eller oavsiktlig viktminskning associerad med matsmältningsbesvär
  • du har blod i avföringen eller svart, pallar tjärliknande
  • du har ihållande kräkningar eller blod
  • du har haft ett magsår i det förflutna
  • du tar en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen, diklofenak, indometacin, naproxen, azapropazon, piroxikam, ketoprofen.
 • Om dina symtom kvarstår eller förvärras trots tar detta läkemedel bör du rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Använd med försiktighet

 • Personer med nedsatt njurfunktion.
 • Människor med en historia av njursten.

Får inte användas i

 • Barn under 12 år.
 • Personer med gravt nedsatt njurfunktion.
 • Personer med mycket höga nivåer av kalcium i urinen (hyperkalciuri) eller njursten innehåller kalcium.
 • Personer med höga nivåer av kalcium i blodet (hyperkalcemi), exempelvis som ett resultat av benmärg cancer, cancer som har spridit sig till skelettet eller överaktivitet av bisköldkörtlarna (hyperparatyreoidism).
 • Personer med låga nivåer av fosfat i blodet (hypofosfatemi).
 • Personer med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Detta läkemedel ska inte användas om du är allergisk mot något eller någon av dess ingredienser. Informera din läkare eller apotekspersonal om du tidigare har upplevt en sådan allergi.

Om du känner att du har haft en allergisk reaktion, sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Graviditet och amning

Vissa läkemedel bör inte användas under graviditet eller amning. Dock får andra läkemedel användas säkert under graviditet eller amning ger fördelarna för modern överväger riskerna för det ofödda barnet. Alltid informera din läkare om du är gravid eller planerar en graviditet, innan du använder något läkemedel.

 • Det finns inga kända skadliga effekter om detta läkemedel används av gravida eller ammande mödrar. Det kan användas för att lindra matsmältningsbesvär och halsbränna i samband med graviditet eller vid amning. Men ta inte mer än den rekommenderade dosen.
 • Det är bäst att undvika att konsumera stora mängder mjölk och andra mejeriprodukter samtidigt som du tar detta läkemedel, bara att se till att nivån av kalcium i blodet inte stiger för högt.

Biverkningar

Mediciner och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här betyder inte att alla människor som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller någon biverkning.

 • Gut störningar såsom förstoppning eller diarré.
 • Om den används regelbundet under en längre tid kan det finnas en ökad nivå av kalcium i blodet (hyperkalcemi).
 • Om den används regelbundet under en längre tid kan det också vara en rebound-stegring av mängden magsyra produceras efter att du slutar ta tabletterna.

De biverkningar som listas ovan kanske inte inkluderar alla de biverkningar som rapporterats av läkemedlets tillverkare.

För mer information om andra eventuella risker med detta läkemedel, läs den information som tillhandahålls med läkemedlet eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur kan detta läkemedel påverka andra mediciner?

Antacida såsom kalciumkarbonat kan minska upptaget av många andra läkemedel från tarmen, vilket kan göra andra läkemedel mindre effektiva. Om du tar några andra läkemedel, få råd på apoteket innan du tar detta antacida. Antacida bör helst inte tas vid samma tid på dagen som andra läkemedel. I allmänhet kan eventuella interaktioner kan undvikas om du inte tar detta läkemedel under de cirka två timmar före och efter intag av något annat läkemedel.

Detta är särskilt viktigt för följande läkemedel:

 • atazanavir
 • azitromycin
 • bisfosfonater, t.ex. alendronat, etidronat
 • cefpodoxim
 • klorokin
 • dipyridamol
 • eltrombopag
 • enterotabletter
 • erlotinib
 • hydroxiklorokin
 • järnpreparat, t.ex. järnsulfat, järn fumarat, järn glukonat
 • itrakonazol
 • ketokonazol
 • levotyroxin
 • mykofenolatmofetil
 • kinolon-typ antibiotika t ex ciprofloxacin, norfloxacin, nalidixinsyra, moxifloxacin (Om du ordineras en kurs för ett av dessa antibiotika är det rekommenderat att du tar antibiotika minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter intag av detta läkemedel)
 • rifampicin
 • rilpivirin
 • natriumfluorid
 • strontiumranelat
 • tetracyklin-antibiotika av, t.ex. doxycyklin, minocyklin, tetracyklin (Om du ordineras en kurs för ett av dessa antibiotika är det rekommenderat att du tar antibiotika minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter intag av detta läkemedel)
 • ulipristal (du ska inte ta dagen-efter-piller Ellaone om du regelbundet tar detta antacida)
 • zink.

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva substans