Optson

Småbarn (16-21 månader)

Småbarn (16-21 månader)

Ditt barn är ett barn längre och blir en individ med sina egna personligheter och förmågor att uttrycka sig och kommunicera. Vi erbjuder dig de bästa råden om att vårda sin utveckling genom de viktiga milstolpar.

Småbarn (16-21 månader)