Optson

Behandlingar för blödningsrubbningar

Behandlingar för blödningsrubbningar

I det här avsnittet hittar du information om läkemedel som används för att behandla sjukdomar där det finns problem med blodets koagulation, t.ex. hemofili. Glöm inte att detta är bara en vägledning - tala med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandlingen.

Blödarsjuka och andra koagulationsrubbningar

K-vitaminbrist