Optson

Hjärta hälsa fakta

Hjärta hälsa fakta

Hjärtsjukdom dödar fler människor i Europa än något annat tillstånd. Du är i riskzonen om du är överviktig, röker, har högt blodtryck eller diabetes. Ta reda på vilka åtgärder du kan vidta för att förebygga hjärtsjukdomar, åderförkalkning och andra cirkulationsproblem.

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer (AF) är en av de vanligaste typerna av arytmi (problem med hjärtrytmen) med ca 50.000 fall som diagnostiseras varje år i Europa.
Arytmi

Har du en oregelbunden hjärtrytm?

Varje år finns det över 200.000 nya diagnoser av arytmi. Ta reda på vad de varningssignaler är och hur den kan behandlas.

Hjärta och cirkulation

Riskfaktorer för hjärtsjukdom

Förebygga hjärtsjukdom

Hjärtproblem

Cirkulationsproblem

Coping med hjärtsjukdom

Tester, skannar, tentor

Testa dig själv

  • Testa din risk att utveckla hjärt-och kärlsjukdomar