Optson

Min hud kommer inte solbränna

Fråga

Min hud kommer inte solbränna.

När jag solbada jag bara gå rött och sedan efter ett par dagar går jag blek igen. Är min kropp saknar något genetiskt som gör att du sola?

Jag gör solbränna något på baksidan av min hals och nyligen på toppen av mina armar, men ingen annanstans.

Finns det någon form av vitamin jag kan ta för att ersätta vad som behövs? Jag har försökt garvning tabletter - de fungerar inte.

Jag såg att forskare arbetar på en injektion kan du behöva göra dig solbränna.

Finns detta tillgängligt redan?

Svar

Jag är rädd för att du är helt enkelt en av de människor vars kropp inte lätt brun, troligen på grund av otillräcklig melanin i huden.

Detta är genetisk och lite kan göras för att förändra detta.

I själva verket, "garvning tabletter" är potentiellt farliga eftersom något som påverkar melanin kan tänkas innebära en risk för malignt melanom - hudcancer.

Ingen injektion är tillgängliga för närvarande och jag är rädd att du måste acceptera att du kommer aldrig lätt brun även om jag förstår om du hittar detta frustrerande.