Optson

Behandlingar för infektioner

Behandlingar för infektioner

I det här avsnittet hittar du information om de olika läkemedel mot infektioner. Glöm inte att detta är bara en vägledning - tala med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandlingen.

Bakteriella infektioner

Behandlingar för bakteriella infektioner

Bakteriella infektioner kan förekomma i hela kroppen som leder till många olika problem. Vi listar alternativen för antibakteriell behandling som kan hjälpa mot din sjukdom.
Ögoninfektioner

Behandlingar för ögoninfektioner

Har du en ögoninfektion? Vi tittar på de antibakteriella och antivirala droppar som kan användas.
Svampinfektioner

Behandlingar för svampinfektioner

Svampinfektioner brukar börja på huden eller i lungorna som sporerna når dem först. Våra experter har listat alternativen Infektionsbehandlingen tillgänglig för dig.
HIV-infektion

Behandlingar för HIV-infektion

Hiv sprids från kontaminerade kroppsvätskor och kan leda till aids som påverkar immunförsvaret. Vi diskuterar alternativ för behandling om du har diagnostiserats.
Immunisering

Behandlingar för immunisering

Vaccination är ett viktigt steg i att kontrollera sjukdomen inom en population, och hindrar dig och dina nära och kära från upphandlande sjukdomar. Vi diskuterar de alternativ som finns.
Malaria

Behandlingar för malaria

Malaria är vanligast i tropiska och subtropiska klimat. Detta avsnitt ger dig råd om förebyggande innan du går på semester och de behandlingar för när du blir sjuk.
Protozoinfektioner

Behandlingar för protozoinfektioner

I det här avsnittet hittar du användbar information om de många olika mediciner för protozoinfektioner såsom giardasis, amöbisk dysenteri och PCP.
Hudinfektioner

Behandlingar för hudinfektioner

Huden är den första försvarslinjen mot mikrober och därför är mottagliga för infektion. Våra experter listar de behandlingar som är tillgängliga för bakterie-, svamp-och virala hudinfektioner.
Tuberkulos

Behandlingar för tuberkulos

Tuberkulos orsakas av en bakterie som angriper lungorna, men kan också påverka andra delar av kroppen. Våra experter ger råd om de behandlingar som finns tillgängliga för dig.
Virusinfektioner

Behandlingar för virusinfektioner

Virusinfektioner innehåller många sjukdomar från hepatit till rabies. Våra experter har listat alla de medicinska behandlingar som är tillgängliga för dig om du blir sjuk på grund av en virusinfektion.