Optson

Körtelfeber - hur länge är du smittsam?

Fråga

Hur lång är en person som smittsam från när symptomen på körtelfeber först visas?

Svar

Körtelfeber är en mycket vanlig virusinfektion vanligtvis drabbar ungdomar och unga vuxna.

Dess andra namn är infektiös mononukleos och viruset kallas Epstein-Barr-virus. Viruset är allmänt överförs i saliven.

Villkoret löser snabbt och i de flesta patienter orsakar små eller inga symtom, därför ofta inte diagnostiseras.

Några olyckliga patienter kan drabbas av trötthet och kraftlöshet i flera månader. Man har funnit att vid en ålder av 25, de flesta människor har belägg för tidigare infektion när de testas.

I en forskningsstudie 90 procent av friska vuxna mellan 21 och 57 år visade sig ha viruset i sin saliv.

Svaret på din fråga, "hur länge är man smittsam från symtomdebut", därför är troligen för evigt.

Graden av smittsamhet kommer att variera och är högst medan symtomen på tillståndet är mest allvarliga.