Optson

Kan jag få p-piller från min GP?

Fråga

Jag är 13 jag har en seriös pojkvän vi har varit tillsammans i två år.

Vi känner båda att vi är redo för sex och jag undrar om jag kunde få piller från min GP, ​​vid min ålder, och även i förtroende, utan mina föräldrars vetskap?

Svar

Det enkla svaret på din fråga är att det är möjligt att erhålla p-piller från din husläkare. Om du ber dem att inte avslöja din förfrågan till dina föräldrar, kommer de att respektera ditt självförtroende.

Oavsett om de känner sig kunna förskriva beror på hur de uppfattar din mognad och omständigheter. Du ska inte underskatta betydelsen av detta beslut.

Efter noggrann eftertanke och diskussion, om du bestämmer dig för att bli sexuellt aktiva, är det lämpligt utöver p-piller för att använda en barriärmetod för antikonception t.ex. kondom, för att minska risken att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar.

Sex under åldern av 16 anses olagligt i Europa.