Optson

Behandlingar för kostrelaterade problem

Behandlingar för kostrelaterade problem

I det här avsnittet hittar du information om de olika läkemedel som används för att behandla problem i samband med kosten. Glöm inte att detta är bara en vägledning - tala med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandlingen.

Anemier

Behandlingar för anemi

Har du fått diagnosen anemi? Vi tittar på de olika läkemedel som används för att öka din röda blodkroppar.
Kolesterol

Behandlingar för högt kolesterol

Är ditt kolesterol är för högt? I det här avsnittet hittar du information om de läkemedel som används för att sänka kolesterol när en förändring i din kost inte har fungerat.
IBS

Behandlingar för colon irritabile

Har du colon irritabile? I det här avsnittet hittar du information om de olika mediciner och behandlingar.
Mineral

Behandlingar för vitamin-och mineralbrist

Här hittar du information om de olika kosttillskott som finns för att lägga till din diet, eller att behandla vissa brister.