Optson

Att ta laxermedel för att gå ner i vikt

Fråga

Jag tror att min bästa vän tar stora doser av laxermedel för att gå ner i vikt.

Jag skulle vilja att närma sig henne om detta, men jag vet inte vilken effekt detta har på hennes kropp.

Kan du berätta möjligen mig om skadan (kort och lång sikt) som laxermedel kan göra?

Svar

Detta är en svår situation eftersom missbrukare av laxermedel inte lätt erkänna att det finns ett problem eller ta emot hjälp för det.

Du har rätt i att vara orolig men. Långvarig diarré från missbruk av laxermedel kan leda till uttorkning och utarmning i viktiga mineraler, särskilt om det samexisterar, så ofta det gör, med andra beteenden viktkontroll såsom bantning eller bulimi.

Det tenderar att försvaga henne genom muskler och undergräver hennes förmåga att fungera på jobbet eller leda ett aktivt socialt liv.

Uttorkning ökar risken för lågt blodtryck (hypotension) och kollaps.

Långvarig över-användning av laxermedel kan skada muskler i tarmväggen och så småningom predisponera för kronisk förstoppning.

Laxermedel förändrar bara vikt genom att orsaka fluid-utarmning i kroppen.

Paradoxalt, orsakar de inte varaktig viktminskning eftersom kalorier från mat absorberas i en del av tarmen som inte nämnvärt påverkas av laxermedel.

Om du vill ha mer information om den här prova följande webbplats på BEAT.