Optson

En förstorad prostata och bröst medicinering

Fråga

Dina informationsblad om ipratropium och Atrovent nämner att de bör användas med försiktighet vid en förstorad prostata är i bevis.

Kan du förklara varför, snälla

Svar

Ipratropiumbromid är en så kallad "antikolinerg" drog, vilket innebär att den påverkar den del av nervsystemet som styr ofrivilliga processer.

Det hjälper patienter med kronisk obstruktiv bröstet sjukdom att andas lättare genom att koppla av musklerna i väggarna i andningsvägarna, vilket gör att mer luft i lungorna.

Detta uppnås genom att blockera de musklerna förmåga att dra ihop sig.

Försiktighet måste iakttas när en sådan medicin ordineras till patienter med en förstorad prostatakörtel, eftersom läkemedlet kan ha en liknande effekt på blåsan, vilket gör att underlaget mindre kraftfulla.

Män som upplever redan svårighet att urinera på grund av obstruktion till urinblåsan utlopp av prostata, är därför sannolikt att uppleva en försämring av sina symtom.

Mycket sällan drogen kan tippa balansen, vilket orsakar akut urinretention.