Optson

Behandlingar för synundersökningar och kirurgi

Behandlingar för synundersökningar och kirurgi

I det här avsnittet hittar du information om de olika ögondroppar som kan användas under synundersökningar, vid mätning av ögontryck (tonometri) eller under ögonkirurgi. Glöm inte att detta är bara en vägledning - tala med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandlingen.

Lokalanestetika

Läkemedel för att vidga pupillen

Läkemedel för att tygla eleven

Läkemedel för att förhindra sammandragning av pupillen

Fläckar