Optson

Läkemedel med effekt: öron, näsa och hals (ÖNH)

Läkemedel med effekt: öron, näsa och hals (ÖNH)

I det här avsnittet hittar du information om de olika mediciner för öron, näsa och hals, inklusive nässprayer, örondroppar och pastiller. Glöm inte att detta är bara en vägledning - tala med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandlingen.

Öroninfektioner

Öron inflammation

Öronvax

Nasala allergier

Antihistaminer

Kortikosteroider

Cromoglicate

Hyposensitising medel

Nästäppa

Nasala infektioner

Halsont

Hals och mun infektioner