Optson

Jag är 14 - kan jag se min GP utan mina släktingar informeras?

Fråga

Om jag går till en GP om min depression, kan det vara konfidentiella från anhöriga?

Kan jag få behandling i förtroende, utan min familj att veta om jag förstår vad det innebär?

Svar

General Medical Council (GMC), som är den rättsliga organ som fastställer regler för läkarnas beteende säger att om någon är under åldern av samtycke (som vid 14, du är) då borde de göra sitt bästa för att uppmuntra patienten att engagera en förälder eller vårdnadshavare.

De bör dock under alla omständigheter handla i bästa intresse för patienten.

Som sagt det finns absolut ingen anledning till varför du inte bör ha helt privata förtroliga möten med din läkare med dina föräldrars kunskap.

Så du kan säga till dem att du skulle vilja kunna prata med en läkare och om de kom första gången och berättade för läkaren att det var ok med dem, så vad du säger till läkaren är helt mellan dig och henne / honom.

Ledsen om det inte är helt klart, men lagen är inte absolut på detta - det finns utrymme för en läkare att göra en bedömning om det.